Kanske finns ett eller annat korn av sanning i nedanstående? :-)

22 okt 2015

10 tips för att lyckas med upphandling av IT-system

//
Kommentarer0

Här kommer 10 tips för dig som arbetar med upphandling av IT-system, t. ex. Ärende- och dokumenthanteringssystem.

 Arbete med kravspecifikation och förfrågningsunderlag

1. Skriv så många och otydliga krav som möjligt.

2. Ta fram en SLA-bilaga som säkerställer att leverantören går i konkurs flera gånger om för minsta bugg eller miss i leveransen.

3. Säkerställ att de som tar fram upphandlingsunderlagen inte har en aning om vilken nytta IT-systemet ska göra i verksamheten. De ska inte heller behöva arbeta med systemet när det är infört.

4. Kopiera någon annans kravspecifikation. Var särskilt noga med att ta med de krav ni inte förstår och alla detaljer om den andra organisationens tekniska miljö.

5. Korrläs aldrig, bara skriv. Det spontant skrivna är det kristallklart tänkta.

6. Välj gärna ett svarsdatum mitt i sommaren så att så många som möjligt hinner arbeta igenom svaret ordentligt.

Arbete med offerter och leverantörspresentationer

7. Använd gärna offert och presentation från den förra kunden. Det är båda enklare och effektivare. Kunderna är ändå så lika.

8. Använd flera ord för samma sak. Undvik begreppslistor, ordförklaringar och begripliga begreppsmodeller. Var genomgående inkonsekvent när det handlar om termer. IT är svårt

9. ”Allt går att göra” är en mycket användbar fras. Speciellt när kunden frågar efter något som verkar svårt och viktigt.

10. Var noga med att inte förklara prismodeller eller licenspriser. Om kunden ställer frågor, be att få återkomma och skicka sedan över en korrupt excelfil. Det är mycket trevligare när fakturan blir en överraskning.

Har du fler tips – hör gärna av dig till oss på Dokumentinfo.