Kurser i Göteborg

Ta informationshanteringen till en ny nivå
7 okt 2019

Diarieföra, arkivera och informationshanteringsplan – 3 kurser till priset av 2

//
Kommentarer0

I början av november (4-6/11) finns det möjlighet att gå 3 kurser i praktisk hantering av allmänna handlingar till priset av 2. Kurserna handlar om registreringskrav (Diarieföra i praktiken 4/11) arkivering (Arkivera i praktiken 5/11) och informationshanteringsplaner/dokumenthanteringsplaner (Informationshanteringsplan 6/11). .

Just nu kan du gå alla 3 kurserna till priset av 2 (10600 kr + moms i sället för 15900 kr+moms)

Anmäl dig till info@dokumentinfo.se och skriv Superrabatt i ämnesraden