Day

april 29, 2019

Polisens arkivförteckningen hemlig

Kommentarer0
Kammarrätten avslår en överklagan gällande sekretessbeläggning av en arkivförteckning hos Polismyndigheten.Kammarrätten bedömer att de begärda uppgifterna är av sådan karaktär att de sammantaget ger en...
Läs mer