Day

januari 6, 2020

Gratis Whitepaper

Kommentarer0
Att arbeta tillitsskapande med politiska nämnder och styrelser av Peter Friberg Kan det politiska sammanträdet bidra till ökad tillit? Går det att använda det forum...
Läs mer

GDPR bot på 100 miljoner

Kommentarer0
Enligt IDG ska den tyska internet- och mobiloperatören 1&1 ska betala nästan 100 miljoner kronor för att ha brutit mot GDPR. Den tyska tillsynsmyndigheten har...
Läs mer

Härifrån till evigheten är här

Kommentarer0
Arkivutredningens slutbetänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” överlämnades till kulturministern strax före jul. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns...
Läs mer