Leif Sandberg, förvaltningsledare för R7

13 jun 2018

3 knep för att få bra samarbete

/
Postad av
/
Kommentarer0

Inför konferensen Dokumentinfo FOKUS: e-arkiv den 3 oktober, där vi fokuserar på samarbetet runt e-arkivet blev jag nyfiken på R7e-arkiv, ett samarbete mellan 11 landsting och regioner. De har varit på banan med sitt e-arkiv under flera år nu. Hur går det för dem?  Jag passade på att ställa några frågor till en av talarna på konferensen Dokumentinfo FOKUS: e-arkivLeif Sandberg arbetar som förvaltningsledare för R7e-arkiv,  och har de senaste åren samlat på sig stor erfarenhet om hur samarbete och e-arkiv ska fungera.

Frida: Hej Leif! Berätta lite om R7e-arkiv

Leif: R7e-arkiv är ett gemensamt e-arkiv för 11 landsting/regioner. Den stora volymen information är olika typer av journalhandlingar, men arkivet innehåller också diarium, ekonomi- och personalhandlingar. Vi har varit i drift sedan 2011 och omfattar en befolkningsbas på knappt halva Sverige.

Frida: Vilka fördelar ser du med att samarbeta om e-arkivet?

Leif : Framför allt är det kostnadseffektivt. Alla parter kan också ha tillgång till relativt mycket nyutveckling i förhållande till förvaltningskostnaden. Det ger också möjlighet till stort informationsutbyte mellan de ingående parterna.

Frida: Vilka är utmaningarna att vara flera i arbetet i e-arkivet?

Leif : Ett samarbete innebär också kostnader och att man får delta i gemensam prioritering vilket kanske inte alltid blir till det egna landstingets fördel. Fördelarna överväger dock mycket tydligt.

Frida: Nämn tre knep för att få till ett bra samarbete

Leif : Att man är villig att dela med sig av lärdomar, att det finns en öppenhet för prioritering och att man träffas ofta i olika forum.

Frida: Hur ser framtiden ut för R7e-arkiv?

Leif : Vi har en stor andel nyutveckling i vår budget och är också öppna för att ansluta fler landsting/regioner. Vi väntar oss allt större volymer på inleveranserna till arkivet och också ökade krav i takt med att den lagrade informationsmängden ökar.

Frida: Det låter spännande, det ska bli intressant att höra mer om detta arbete.  Vi ses på konferensen den 3 oktober!