Omorganisation

Sänkta kostnader och omställning för utveckling
25 maj 2020

40 tjänster bort hos Riksarkivet

//
Kommentarer0

Riksarkivet måste sänka sina kostnader för att undvika framtida underskott. Det innebär att en omorganisation genomförs från 1 september. Omorganisationen innebär att 40 tjänster försvinner, Den ska också möjliggöra prioritera utvecklingsinsatser.

– Den snabba tekniska utvecklingen inom informationsförsörjning gör att vi måste växla upp och modernisera våra arbetssätt och vår service till användarna. Vi har betonat vikten av att ha ett helhetsperspektiv på informationsförsörjningsfrågorna i våra inspel till arkivutredningen – vi rustar nu även vår egen organisation för detta, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Läs mer