Systembyte som kostar en dryg miljard

SDV
9 sep 2018

50 IT-system ska ersättas av ett. 25.000 medarbetare berörs.

//
Kommentarer0

Skånes Digitala Vårdinformationssystem ska ersätta en stor del av de IT-system som finns i Region Skåne idag. Speciallistvården och primärvården kommer att arbeta i samma IT-stöd. SDV tas i drift 2020 och ska när det är utrullat ersätta 50 IT-system. Ca 25.000 medarbetare berörs.

Här finns mer information om SDV (Region Skåne)

Beskrivning av IDG av projektet

Här finns information om Dokumentinfo FOKUS: Informationshantering där Region Skåne deltar