Program som hjälper operatören

Lyssnar på samtalet
16 feb 2020

AI hjälper till vid hjärtstopp

//
Kommentarer0

I Ny Teknik läser vi att SOS Alarm ska använda Artificiell Intelligens som stöd för att prioritera de akuta fallen. Sverige blir därmed först att använda tekniken på nationellt nivå.

Hjälpmedlet kan bedöma sinnesstämningen hos den som larmar och känna igen diffusa uttryck som stressade personer tenderar att använda. Under samtalen kan programmet sedan uppmärksamma operatören om att det kan röra sig om exempelvis ett hjärtstopp, som sedan kan ställa kontrollfrågor för att avgöra om det stämmer.

Läs mer i Ny Teknik