Uppgifter om kränkning hemliga...

så länge de handlar om personliga förhållanden
5 okt 2020

Alla uppgifter i ett personalärende är inte hemliga

//
Kommentarer0

Kammarrätten ger den klagande delvis rätt i ett ärende som gäller maskning av uppgifter i en rapport som sammanfattar ett personalärende där en anställd känner sig kränkt. Rapporten är upprättade av en psykolog vid företagshälsovården.

Att en viss identifierbar person upplevt sig utsatt för kränkande särbehandling, och de närmare redogörelserna för sådana händelser, får typiskt sett anses innebära men för de inblandade om uppgifterna skulle röjas. För viktiga uppgifter i rapporten gäller OSL 39 kap 1 §. Vissa uppgifter som maskeras kan dock inte anses höra till enskilds personliga förhållanden.

Kammarrätten i Sundsvall Mål 1940-20