Läge för namnbyte

17 jun 2015

Arkivarie, controller eller strateg?

//
Kommentarer0

-Det kanske är nödvändigt med en titelförändring för arkivariernas överlevnad i en tuff värld där både it-utbildade och verksamma inom informationsyrken börjar ta för sig av vår profession som dokument-hanteringsexperter, skriver Anneli Brattgård, arkivarie, i Tidningen Arkiv.

-Men då borde vi enas om hur den nya titeln ska se ut. Själv röstar jag emot ”strateg” eftersom det är uttryck som signalerar krigskonst. Något krig tycker jag inte att arkivarier ska leda, snarare tvärt om.

Läs mer här