Dokumentinfo intervjuar Göran Almgren, Enigio

20 maj 2016

Arkivering av digitala signaturer

//
Kommentarer0

Vi ringde Göran Almgren som är VD för Enigio Time (www.enigio.com) för att prata om digitala signaturer. Göran medverkar som en av talarna på Dokumentinfo FOKUS:Diarieföring den 28/9.

Dokumentinfo: Berätta lite om Enigio Time AB, vad gör ni, hur länge har ni funnits?

Göran: Enigio Time AB är ett Stockholmsbaserat innovationsföretag bildat i maj 2012. Vi levererar lösningar för säker tidsstämpling, spårbarhet och e-arkivering.
Vi erbjuder tjänster för säker hantering och tidsstämpling av digital information. Man kan säga att vi är en modern digital notarie-tjänst, ett sigill på handlingar för 2000-talet. Enigio Time är din enkla TSA (Time Stamping Authority) och våra lösningar stödjer standarderna: RFC 3161 och ISO/IEC 18014.
Enigio Time har ett svenskt godkänt patent och flera internationella patentansökningar på gång. Den mest centrala uppfinningen går ut på att vi kan bevisa att en viss mängd data inte kunde ha skapats förrän efter ett visst ögonblick. Andra tillämpningar för vårt patent är: en lösning för säker verifiering av fysiska dokument, att kunna med säkerhet bevisa i vilken ordning en sekvens av händelser inträffade, samt att kunna visa att strömmande media (film, ljud) inte är manipulerat.

Dokumentinfo: Det här med digitala signaturer och långtidsbevarande har ju länge varit på tapeten, har ni löst det?

Göran: Ja, vi anser det! Vår lösning för säkra tidsstämplar är inte beroende av certifikat vilket innebär att en Enigio time:stamp inte kommer expirera. Genom att time:stampa digitala signaturer innan certifikaten som signaturerna är baserade på bygger vi ett äkthetsbevis som kommer vara säkert under en mycket lång tid. I det globala forskningsprojektet InterPARES Trust så pågår just nu en studie och verifiering av denna lösning.

Dokumentinfo: Berätta lite om er medverkan i InterPARES Trust, vad går det ut på?

Göran: Vi är medlemmar i det internationella forskningsprogrammet InterPARES Trust och det innebär att vi har tagit på oss att lägga tid på forskningsarbete utan att få betalt för det. Det innebär också att det arbete vi gör inom InterPARES Trust kommer alla till del. Vårt engagemang kommer det närmsta året helt fokusera på projektet som kallas TRUSTER (Förkortning av: Trustworthiness of the Digitally Signed, Timestamped and/or Sealed Digital Records). Detta projekt går ut på att utvärdera vår lösning samt att genom tre case studies (en i Sverige och två i Kroatien) utvärdera behoven av denna lösning.

Se mer detaljer här:

https://interparestrust.org/trust/about_research/studies (sök på TRUSTER)

Dokumentinfo: Varför tycker du man ska gå på konferensen Dokumentinfo FOKUS:Diarieföring den 28/9?

Göran: Det verkar vara en spännande dag med flera nyttiga föredrag. Frågor som rör skyddet av den personliga integriteten och dataskyddsförordningen intresserar mig.

Jag tycker givetvis också att man ska komma dit och lyssna på vår lösning som är relativt enkel att förstå. Den gör det möjligt att på ett säkert sätt lagra digitala signaturer under långa perioder och ger förutsättningar för en systemoberoende lösning. Detta är viktigt eftersom livslängden på de allra flesta informationspaket är längre än livslängden på ett e-arkiv.

Om fokus är diarieföring så skulle jag vilja nämna att vi har ett patent som går ut på att vi kan visa att en viss mängd data inte kan ha existerat förrän vid ett visst ögonblick. Detta är intressant vid diarieföring eftersom det möjliggör skapande av diarieposter som det i efterhand med säkerhet går att visa när de tillkom.