AI inom arkivet

Omvärldsbevakning av Riksarkivet
4 feb 2019

Articifiell intelligens i arkivverksamheten

//
Kommentarer0

Riksarkivet har genomfört en omvärldsbevakning och utredning angående hur artificiell intelligens, AI, skulle kunna användas inom Riksarkivet och arkivsektorn i stort.

På Riksarkivets webb kan vi läsa: ”Utredningen, Kunskapssystem i arkivmiljö 2018, fokuserar på möjligheterna kring AI kopplat till frågor som rör bland annat digitalisering, öppna data och big data, utveckling av Nationella Arkivdatabasen och Digitala forskarsalen, beslutsstöd för ärendehandläggning och förteckningsarbeten, med flera.”

Läs hela utredning här