organisera din informationshantering

15 jan 2016

Att analysera behov och användning av information

//
Kommentarer0

Information är en resurs i våra verksamheter som det är en utmaning att administrera på ett bra sätt. Det finns organisationer som uttrycker en vilja, och investerar mycket tid, kraft och pengar i IT-system och rutiner, att etablera en informationshantering som tillhandahåller rätt information till rätt person till rätt tillfälle. Denna vilja och dessa investeringar resulterar inte alltid i konkreta och användbara system som hjälper organisation och dess medarbetare, utan ibland kämpar användare med ett flertal IT-system som inte är samordnade, med otydliga riktlinjer och oklar styrning och en informationshantering som inte hjälper utan försvårar arbetet.
Varför är det så svårt att anskaffa och organisera resurser för informationshantering (=IT) så att information tillhandahålls till medarbetar så att de kan utföra sitt arbete på ett enkelt sätt?
En del av svaret finns kanske i att göra mer kvalitativa analyserer av relationen mellan verksamhetens mål (vad organisationen ska göra), organisationens anställda (de som utför arbetet) och informationssystemen. Man behöver bottna i vad ”rätt information till rätt person vid rätt tillfälle” betyder i det specifika fallet.
Detta görs genom att besvara frågeställningar som:
– Vilka mål har vi organisationen?
– Vad ska jag/vi/avdelningen/projektet göra för att hjälpa organisationen uppnå målen?
– Vilka beslut behöver fattas för att jag/vi/avdelningen/projektet ska kunna genomföra detta vad?

Läs hela artikeln här