Automatisering på frammarsch

Stor potential
19 feb 2019

Automatiserat beslutsfattande olagligt

//
Kommentarer0

I Kvalitetsmagasinet kan vi läsa att system för automatiserat beslutsfattande används allt mer runt om i Europa, bland annat i svenska offentliga förvaltningar. Det finns en stor potential för främst effektivisering, men det finns problem i och med att den rättsliga regleringen inte moderniseras i den takt som krävs.

– Ett arbete pågår för att anpassa lagstiftningen. Men för närvarande strider alltså projektet i Trelleborg mot befintlig lagstiftning, som förbjuder helt automatiserat beslutsfattande på kommunnivå. En nyckelfråga är till exempel vem som ska ställas till svars om någonting går fel i beslutsprocessen, säger Anne Kaun.

Läs hela artikeln här