Avbruten jätteupphandling

Brist på konkurrens
21 jan 2020

Avbruten upphandling av vårdinformationsplattform

//
Kommentarer0

Dagens Samhälle skriver att upphandlingen som Region Stockholm arbetat med i ett par års tid avbryts. Det handlar om en affär på över 2 miljarder kronor och hundratals medarbetare har varit delaktiga. Upphandlingen har skett genom så kallad konkurrenspräglad dialog, där krav utvecklas i dialog med marknaden.

Nu inleds arbetet med en ny upphandling och upphandlingssekretess råder fortfarande så det går inte för närvarande att gå in i detalj kring upphandlingskrav.

Läs mer på Dagens Samhälle

Läs mer på Region Stockholms webbplats