Personuppgifter

Ny reglering från 1 januari 2019 (?)
23 apr 2018

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

//
Kommentarer0

Regeringen skickade nyligen ut ett utkast till lagrådsremiss gällande behandling av personuppgifter för forskningsändamål på remiss. Den ska vara besvarad den 4 maj

Läs mer här