Osäker IT-säkerhet

4 jun 2015

Betydande brister i kommunernas informationssäkerhet

//
Kommentarer0

I tidningen Dagens Samhälle utvecklar Fia Ewald, enhetschef på MSB, sin syn på informationssäkerheten i kommunerna.

En gemensam kommunal handlingsplan för att förbättra informationssäkerheten skulle både den enskilda kommunen och Sverige som helhet ha mycket att vinna på.

Läs mer här