Digitaliserad bygglovsprocess

23 feb 2017

Bodens kommun digitaliserar samtliga bygglovshandlingar

//
Kommentarer0

Tillsammans med Comprimas e-arkiv kommer bygglovsprocessen i Bodens kommun vara helt digital. Digitala ritningar ska i framtiden även tillgängliggöras för allmänheten.

Läs mer här