Orosanmälan kom bort

Anmälan till IVO försenad
2 sep 2019

Bristande hantering av dokument

//
Kommentarer0

Ett inkommande fax till Lerums kommun som innehöll känsliga uppgifter hamnade av misstag i väntrummet. Den bristande hanteringen bidrog även till att handläggningen av ärendet försenades.

”Faxet innehöll en orosanmälan gällande ett barn och innehöll därmed känsliga uppgifter om enskild och borde ha hanterats enligt gällande bestämmelser kring sekretess. Den bristande hanteringen har även bidragit till att handläggningen av ärendet har försenats”, skriver kommunen i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kommunens anmälan inkom inte till IVO förrän två år efter händelsen.

Läs hela artikeln i Lerums Tidning här