Category

Arkiv

Gallringsfrist av e-postloggar

Kommentarer0
Företrädare för Journalistförbundet, Föreningen grävande journalister och Utgivarna har i en debattartikel i Svenska Dagbladet framfört åsikter om att statliga myndigheter även i fortsättningen ska...
Läs mer

Öppna data på Riksarkivet

Kommentarer0
På Riksarkivets webbplats finns öppna datakällor att ladda ner. Vissa av dem innehåller data som ingått i verksamheten hos den levererade arkivbildaren medan andra mer...
Läs mer

Arkivpodden

Kommentarer0
Riksarkivet har under våren startat arkivpodden. Arkivpodden har som mål att sprida kunskap, tankar, kultur och information och att öka intresset för arkiv och samhällsviktig...
Läs mer

40 tjänster bort hos Riksarkivet

Kommentarer0
Riksarkivet måste sänka sina kostnader för att undvika framtida underskott. Det innebär att en omorganisation genomförs från 1 september. Omorganisationen innebär att 40 tjänster försvinner,...
Läs mer

Riksarkivets årsredovisning

Kommentarer0
På Riksarkivets webb finns nu myndighetens årsredovisning för 2019. I inledning skriver Riksarkivarien: ”Förändringarna i samhället och på informationsområdet går allt snabbare. Digitaliseringen ställer nya...
Läs mer

Härifrån till evigheten är här

Kommentarer0
Arkivutredningens slutbetänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” överlämnades till kulturministern strax före jul. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns...
Läs mer