Category

Offentlighetsprincipen

Gallringsfrist av e-postloggar

Kommentarer0
Företrädare för Journalistförbundet, Föreningen grävande journalister och Utgivarna har i en debattartikel i Svenska Dagbladet framfört åsikter om att statliga myndigheter även i fortsättningen ska...
Läs mer
1 2 3 5