Statens servicecenter

Ny strategi för mellanarkivet
5 aug 2019

Computer Sweden om e-arkivupphandlingen

//
Kommentarer0

På Computer Swedens webbplats kan vi läsa om statens servicecenters upphandling av e-arkiv. Nu gäller en ny strategi och kanske blir det tredje gången gillt.

 Upplägget annorlunda ut. Driftservicen ska läggas på Försäkringskassan och bara applikationen upphandlas denna gång

– Skälet till att vi vill samarbeta med Försäkringskassan är att de har säker it-drift, det är vår bevekelsegrund. Det vi har kvar att fatta beslut om är applikationsstrategin – om vi ska köra på licensierad eller open source som ju kräver mer konsulttjänster, säger Mattias Åsander, divisionschef för myndighetsservice på Statens servicecenter.

Läs artikeln här