Corona

Personlig integritet
29 mar 2020

Coronaviruset och personlig integritet

//
Kommentarer0

Den svenska Datainspektionen informerar på sin webbplats att myndigheten inte fått någon fråga om att att använda personuppgifter för digital smittspårning. I flera länder används mobildata för att spåra rörelsemönster och kontaktvägar och på så sätt kartlägga smittspridningen. Datainspektionen är positiv till användandet av anonymiserad data.

Om privata aktörer utvecklar appar för smittspårning som innebär insamling av platsdata från nät eller telefoner krävs samtycke från den enskilde. Även i detta fall är det viktigt att minimera integritetsintrånget.

Läs mer på Datainspektionens webbplats