Tillstånd återkallas

Kreditupplysningslagen
16 feb 2020

Datainspektionen återkallar tillstånd

//
Kommentarer0

Datainspektionen återkallar tillståndet för kreditupplysningsföretaget Yellow-belly för att ha lämnat ut sitt kreditupplysningsregister till företaget Nusvar utan medgivande från Datainspektionen.

– Handlingen är att betrakta som allvarlig eftersom vi sannolikt skulle ha avslagit en ansökan om medgivande om en sådan hade gjorts, säger Hans Kärnlöf, jurist på Datainspektionen.

– Att Yellow-belly lämnar ut kreditupplysningsuppgifter utan vårt medgivande tyder på att företagets verksamhet inte bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Därför återkallar vi tillståndet för företaget att få bedriva kreditupplysningsverksamhet.

Läs Datainspektionens beslut här