Seminarier om GDPR

Personlig integritet
24 sep 2018

Datainspektionen bjuder in till seminarier

//
Kommentarer0

Datainspektionen bjuder in bransch- och verksamhetsföreträdare för att diskutera skyddet av den personliga integriteten. Myndigheten ordnar ett 20-tal seminarier för att informera om de nya krav som ställs på de som hanterar personuppgifter men även för att diskutera utmaningar och hur Datainspektionen kan ge bättre stöd och vägledning.

– GDPR och den nya brottsdatalagen ställer nya, strängare krav på hur organisationer hanterar personuppgifter. Med dessa seminarier vill vi rikta fokus på ansvarsfrågan men även diskutera vilka utmaningar som finns och hur Datainspektionen kan ge ännu bättre stöd och vägledning framöver, säger Lena Lindgren Schelin.

Totalt kommer ett 20-tal seminarier att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö med fokus på olika branscher och samhällssektorer.

Mer information finns på Datainspektionens webbplats.