"Rätten att bli glömd"

GDPR
18 jun 2018

Datainspektionen granskar Google igen

//
Kommentarer0

Förra året granskade Datainspektionen Googles hantering av ”rätten att bli glömd” och förelade Google att ta bort en del sökningar. Google överklagade men domstolen gick på Datainspektionens linje. Nu inleder Datainspektionen en ny granskning av Google.

På Datainspektionens webbplats kan vi läsa att den granskning som nu inleds ska klargöra om några sökresultat som skulle ha tagits bort finns kvar, vilka sökresultat som tagits bort och när borttagningen i så fall skedde. Om sökresultat som skulle ha tagits bort fortfarande finns kvar, så kan det handla om pågående kränkningar av de berörda personernas integritet. Granskningen sker enligt GDPR och med de korrigerande befogenheter som Datainspektionen har tillgång till enligt den lagstiftningen

Läs mer här