Incidenter om löneuppgifter

Statens servicecenter rutiner utreds
29 sep 2019

Datainspektionen granskar Statens servicecenter

//
Kommentarer0

Datainspektionen har under augusti tagit emot anmälningar om personuppgiftsincidenter från flera aktörer där obehöriga kan ha kommit åt personuppgifter från myndigheter som anlitar Statens servicecenter för sin lönehantering. DI ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda personuppgiftsincidenter.

– Nu inleder vi en granskning av Statens servicecenter för att bland annat undersöka om det finns brister i servicecentrets rutiner för att upptäcka och utreda incidenter, säger Elin Hallström som är jurist på Datainspektionen.

Läs mer på Datainspektionens webbplats