Google utreds

Platsdata
22 jan 2019

Datainspektionen inleder tillsyn mot Google

//
Kommentarer0

Datainspektionen inleder nu tillsyn mot Google efter att ha tagit emot ett klagomål från konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter. Organisationens klagomål handlar om hur Google samlar in och använder platsdata (lokaliseringsuppgifter).

– Det här är ett klagomål som lyfts fram av flera europeiska konsumentorganisationer och som potentiellt berör en stor mängd personer. Därför vill vi utreda detta för att säkerställa att Google har följt reglerna i dataskyddsförordningen, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

I sin tillsynsskrivelse till Google listar Datainspektionen ett antal frågor som Google måste besvara.

Läs mer på Datainspektionens webbplats