GDPR

Krav att förstöra kopior av allmänna handlingar
5 aug 2019

Datainspektionen krånglar till för journalister

//
Kommentarer0

I Sydsvenskan skriver författaren och journalisten Christoph Andersson om offentlighetsprincipen: ”Myndigheterna är också skyldiga att framställa kopior åt den som så begär. Den som fått eller köpt kopior har kunnat spara dem hur länge som helst. Men nu ska det vara slut med det.Den nya devisen lyder: läs och förstör. I alla fall om Datainspektionen får bestämma.”

Datainspektionen var villiga att ge ut kopior av en förteckning över klagomål från privatpersoner som ansåg att deras personuppgifter behandlats i strid med GDPR, men bara om de utplånades när handlingen inte längre behövdes. Andra myndigheter har inte kommit med liknande krav

Läs hela artikeln här