Möjligheter till starkare sekretess utreds

10 aug 2017

Datainspektionen kräver starkare sekretess för personuppgiftsincidenter

//
Kommentarer0

Företag, myndigheter och andra organisationer blir nästa år skyldiga att rapportera in personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Nu efterlyses förstärkt sekretess kring incidentrapporteringen.

Läs mer här