1177-läckan

Inera granskas av Datainspektionen
18 mar 2019

Datainspektionen: ny tillsyn gällande 1177 Vårdguiden

//
Kommentarer0

Datainspektionen inleder nu tillsyn mot Inera AB. Myndigheten begär svar från Inera på ett antal frågor, såsom om Inera behandlar personuppgifter som rör sjukvårdsrådgivning på telefon och i så fall i vilken roll Inera behandlar dessa personuppgifter.

Myndigheten fortsätter sin granskning av händelsen kring 1177 Vårdguiden. Inera AB  förvaltar och utvecklar de gemensamma systemen för 1177 Vårdguiden på telefon som regionerna behöver i sin verksamhet.

Mer information finns på datainspektionens webb