GDPR är primära regelverket och patientdatalagen kommer att vara kompletterande lagstiftning.

4 jun 2018

Datainspektionen riktar skarp kritik mot Region Skånes huvudjournalsystem

/
Postad av
/
Kommentarer0

Datainspektionen har granskat integritetsskyddet i Region Skånes huvudjournalsystem och ställer krav på 8 åtgärder som regionen måste hantera. Bland annat har en majoritet av vårdpersonalen behörighet att ta del av alla uppgifter om alla patienter, förutom de som valt att spärra sina uppgifter. Det går heller inte att utföra verkningsfulla loggkontroller för att kontrollera om personal eller andra obehörigen tar del av patientuppgifter.

Läs hela Datainspektionens beslut