Sökresultat tas inte bort

Google får sanktionsavgift
29 mar 2020

Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift mot Google

//
Kommentarer0

Datainspektion har under flera år granskat Google och nu utfärdat en sanktionsavgift för att Google inte tar bort sökresultat.
– Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen.

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten bland annat är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga. Den här rätten att få sökresultat borttagna har stärkts med dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018.

Läs mer på Datainspektionens webbplats