Är Cloud Act ett hinder?

Hur kan offentlig sektor använda molntjänster?
16 sep 2019

Debatt: eSams utlåtande om molntjänster riskerar att skapa problem

//
Kommentarer0

Advokat Erik Brändt Öfverholm kritiserar på Dagens Samhälle eSams expertgrupp uttalande om att uppgifter som offentlig sektor lagrar i en molntjänst som omfattas av Cloud Act ska anses som röjda.

Han skriver: ”Högsta domstolen har konstaterat att ’röjande av uppgift’ uppkommer om uppgiften har blivit tillgänglig för en obehörig under sådana omständigheter att man måste ’räkna med’ att den obehörige kommer att ta del av uppgiften. Detta röjandebegrepp skiljer sig avsevärt från eSams. Frågan en myndighet ska ställa sig är om den, genom placering av en uppgift hos en amerikansk molntjänstleverantör, måste ”räkna med” att en amerikansk myndighet kommer att ta del av uppgiften. Svaret på den frågan kan inte gärna vara annat än nej.”

Läs hela debattartikeln här