Brist på strategier

Avsaknad av uppföljning
21 jan 2020

Debatt: Kan politikerna hantera digitaliseringen?

//
Kommentarer0

Detta frågar sig forskaren Jonas Andersson Schwarz i Dagens Samhälle Han skriver bl. a.:”Bristen på långsiktiga strategier och avsaknaden av uppföljning gör samhället sårbart. Vi riskerar att alltför snabbt anamma digitala lösningar som kortsiktigt kan verka effektiva men som har exkluderande effekter eller andra dolda baksidor.”

”Som part i flera expertnätverk inom digitala frågor ser vi växande problem, som huvudsakligen har att göra med brist på kunskap och intresse bland dem som formulerar policyer, stiftar lagar och tillämpar dem. Möjligheterna till adekvat tillsyn som ges olika myndigheter och organisationer är också centrala. Bristen på långsiktiga strategier och avsaknaden av uppföljning gör samhället sårbart. Vi riskerar att alltför snabbt anamma digitala lösningar som kortsiktigt kan verka effektiva men som har exkluderande effekter eller andra dolda baksidor.”

Läs hela inlägget här