Kryptering och anonymisering

Integritet och brottsbekämpning
17 dec 2018

Debatt: Säpo-chefen: Behov av ny lagstiftning

//
Kommentarer0

I DN skriver Klas Friberg, Säpo-chef: ”En effektiv och säker brottsbekämpning står inte i motsatsförhållande till en rättssäker ordning med ett högt integritetsskydd för medborgarna. Respekten för den personliga integriteten är en självklarhet i vårt demokratiska samhälle. Utredningsförslagen har gjort de avvägningar som krävs för att integritetsskyddet ska upprätthållas.”

Enligt Friberg så innebär att hotbilden förändrats, lagstiftningen släpar efter och teknikutvecklingen, främst avseende kryptering, går framåt, att Säpos arbete avsevärt har försvårats på senaste tiden. Det finns flera utredningsförslag som behöver resultera i lagstiftning.

Läs hela debattinlägget