Varför inte åtal?

Oklarheter gällande den rättsliga hanteringen
17 dec 2018

Debatt: Transportstyrelseskandalen – har regeringen påverkat åklagarens beslut?

//
Kommentarer0

På Dagens Juridiks webbplats finns en debattartikel av f.d åklagare Rolf Hillegren, där han undrar varför åklagaren valde att utfärda ett strafföreläggande i stället för att åtala Transportstyrelsen f. d. generaldirektör Maria Ågren.

Hillegren skriver bl.a: ”Av DN:s rapportering framgick också att Säkerhetspolisen hade utrett misstankarna mot Maria Ågren samt att hon godkänt ett strafföreläggande på 70 dagsböter à 1000 kronor, det vill säga totalt 70 000 kronor för brottet vårdslöshet med hemlig uppgift. För den någorlunda juridiskt bevandrade fanns det skäl att redan då ställa frågan: varför valde åklagaren att utfärda ett strafföreläggande i stället för att åtala?”

Läs hela inlägget här