Röjd i molnet?

Bör offentlig sektor använda utländska molntjänster?
7 jan 2019

Debatt – utan molntjänster ingen digitalisering

//
Kommentarer0

På Dagens Samhälles webb skriver Fredrik Sidmar, vd på Cygate, om molntjänsternas betydelse för digitaliseringen. Han skriver bl. a: ”Om offentlig sektor väljer bort molntjänster blir det otroligt svårt att genomföra digitalisering och de effektiviseringar som offentlig sektor behöver för att vara relevanta för både dagens och morgondagens medborgare.”

Fredrik för också fram att det är viktigt att göra hemläxan: ”Det är /…/ viktigt att framhålla att det inte är molntjänsterna i sig som är ett osäkert alternativ, tvärtom är det oftast säkrare att använda molntjänster med extra säkerhetsfunktioner jämfört med att själv hantera data. De avgörande frågorna är istället hur man har lyckats eller misslyckats med att genomföra säkerhets-, risk och sårbarhetsanalyser, samt klassificera information och hur man sedan väljer att hantera informationen.”

Läs debattinlägget här