Effektivitet genom samverkan

4 maj 2017

Dela Digitalt – en samverkansform även för staten

//
Kommentarer0

SKL:s samverkansportal Dela Digitalt används till förändringsarbete och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Ekonomistyrningsverket ser en stor potential i portalen att användas även inom statsförvaltningen.

Läs mer här