Offentlighetsprincipen en pålaga

"Det finns enklare sätt"
12 maj 2019

Det finns enklare sätt för öppenhet än offentlighetsprincipen

//
Kommentarer0

Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag”.
Om samtliga fristående skolor skulle komma att omfattas av offentlighetsprincipen, där flertalet mindre fristående verksamheter kommer att drabbas mycket hårt av en administrativ pålaga som tar tid och resurser från huvuduppdraget; undervisningen, så innebär det ett brott mot proportionalitetsprincipen.

En annan lösning än att införa handlingsoffentlighet i fristående skolor vore att ange i tex skollagen vilka dokument och uppgifter, utöver de som redan idag är offentliga, som bör vara öppna och tillgängliga för allmänheten.

Läs synpunkterna här