Digitalisering inte alltid effektiv

Samhället lider ibland av detta
5 okt 2020

Digitalisera inte bara av ren princip

//
Kommentarer0

I en insändare i Göteborgsposten läser vi om svårigheter att boka tid på en vårdcentral för en förälder till en 13-årig flicka. Det som digitaliserats och fungerar om man är vuxen och har digital infrastruktur fungerar inte lika smärtfritt när det handlar om icke myndiga ungdomar.

insändarskribenten (Petter) avslutar sin insändare med:

”Allt för ofta ser jag i dag exempel på processer som ’digitaliserats’ och därför tar mångdubbelt mer tid och resurser i anspråk jämfört med traditionell manuell hantering. Jag är helt övertygad om att samhället i allmänhet lider svårt ekonomiskt av detta fenomen. ’Digitalisera’ gärna mera men gör det på rätt grunder (för att effektivisera) och på rätt sätt (så att det blir användbart), inte bara av ren princip.”

Läs mer här (bakom betalvägg)