Ny strategi

Enklare att göra rätt från början
29 apr 2019

”Digitaliserade informationskedjor” är Skatteverkets nya e-tjänstestrategi

//
Kommentarer0

IDG rapporter om Skatteverkets nya e-tjänstestrategi som handlar om att flytta hanteringen av skatter och avgifter in i företagens egna ekonomisystem så att de inte behöver besöka Skatteverket för att få allt rätt. Detta är ett sätt att frigöra kapacitet för Skatteverket och kunna automatisera administrationen för företag.

– Vi agerar utifrån vår devis att göra rätt från början brukar vara bra, säger Eric Thorén som leder arbetet med digitaliserade informationskedjor på Skatteverket.

– I dag får företagen det stöd de behöver i våra miljöer men på det här sättet flyttar vi ut det till deras miljöer. I stället för att vi ska utveckla e-tjänster – som vi inte alltid är så bra på, de blir ofta krångliga – så kan de som levererar ekonomisystem eller tjänster till företagen utveckla funktioner.

Läs mer på IDGs site