Vårdomställning

Innebär personalnedragningar?
5 okt 2020

Digitalisering av vården för med sig risk för fler varsel

//
Kommentarer0

Svt nyheter skriver om den åldrade befolkningen och ekonomiska problem som två viktiga faktorer för omställning av vården. Digitala lösningar som innebär ett minskat antal sjukhusbesök innebär besparingar, efter sjukhusvård är mycket dyr. Att vårda patienter i hemmet med hjälp av digitala lösningar kan innebära stora kostnadsbesparingar, med det innebär också strukturella omställningar som kan leda till varsel.

Genom att tidigt identifiera förändringar hos patienter kan sjukvården ändra behandlingar, behandla patienten hemma och i och med det helt undvika sjukhusbesök. För regioner med dålig ekonomi är varsel av personal något som kan behövas för att rädda ekonomin.

Läs mer här