Digital mognad

Stor variation i landet
24 sep 2018

Digitaliseringen i Sverige

//
Kommentarer0

Den digitala mognadsgraden i svenska företag och organisationer ökar i 17 av 21 län. Men skillnaden i förändringstakt är fortsatt stor mellan länen, enligt Vismas Digitaliseringsindex 2018.

– Årets digitaliseringsindex visar en positiv riktning. Men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver medvetenheten om de konkreta fördelarna öka i betydligt snabbare takt, säger Carola Lissel, vd för Visma Software AB.

Läs kvalitetsmagasinets artikel