Documaster

e-arkiv i södertörnskommuner
19 nov 2018

Documaster levererar e-arkivtjänst till Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Huddinge och Tyresö.

//
Kommentarer0

Kommunerna, som tecknar enskilda avtal, väljer Documasters svenska molnbaserade tjänst för sina nya kommunövergripande e-arkiv. Systemet möjliggör en effektivare, säkrare och bättre informationshantering där Documaster har helhetsansvar för samtliga delar av lösningen.

– Kommunerna har som mål att bli Sveriges modernaste kommuner när det gäller digitalisering. För att kunna nå målen är det en förutsättning att ha ett effektivt e-arkiv som underlättar nya arbetssätt och standardiserar processer. En central i del i vår upphandling av IT är att införandet sker i nära samarbete med leverantören, så att vi kan få löpande hjälp att vidareutveckla systemet när verksamhetens behov förändras, säger Patrik Stenbacka, chef administrativa sektionen vid Huddinge kommun.

Läs mer här