Förtydliga riktlinjerna för dokumenthanteringen

6 nov 2016

Dokumenthanteringsplaner saknas inom landstinget – hur tar du ditt ansvar där, Lövgren?

//
Kommentarer0

Debatt: Dags för landstingsstyrelsen att se till att dokumenthanterings- och gallringsplan tas fram, samt nya riktlinjer som förtydligar ansvar, roller och befogenheter för diarie- och ärendehanteringsprocessen!

Läs mer här