Unik utbildning

Studenterna ska göra skillnad
24 maj 2021

Dokumentinfo utbildar på yrkeshögskolans Dokumentcontroller/Registrator

//
Kommentarer0

Dokumentinfo har nyligen fått besked att man vunnit upphandlingen och har fått förnyat förtroende att hålla i yrkeshögskoleutbildningen Dokumentcontroller/Registrator vid Xenters yrkeshögskola med start hösten 2021 och våren 2022. Utbildningen är den första och den hittills enda i sitt slag i Sverige. Dokumentinfo arbetar just nu med att genomföra de två första utbildningsomgångarna.
Vi ställer några frågor till Veronica Ebbinghaus Burhed som är huvudlärare på utbildningen.

Vad är det som gör den här utbildningen speciell?

Det är flera saker som gör utbildningen speciell. Den består av ett flertal kurser som genomförs under lång tid (tre terminer på deltid), vilket innebär att studenternas kunskap successivt byggs upp. Föreläsningarna sker på distans och övningar och tentamen genomförs digitalt. Praktikmomentet (LIA) är en mycket viktig del i modellen för yrkeshögskoleutbildning.

Det är stort tryck på utbildning, många sökande. Varför tror du att så många vill utveckla sig inom detta område?

Den omfattande digitaliseringen och förändringstakten i offentlig sektor gör också att det finns ett växande behov av kompetenta dokumentcontrollers med digital inriktning i offentlig sektor

Vad hoppas du kunna tillföra utbildningen?

Dokumentcontroller är en viktig roll som behöver lyftas fram mer. Det finns så otroligt många duktiga registratorer och dokumentcontrollers runt om i Sverige som kämpar med strukturer och förhållningssätt i organisationer där man fokuserar på teknik, verksamhetsutveckling utan kunskap om informationshantering, ledarskap som inte förstår behovet och arkivmyndigheter som inte är på banan.

Jag hoppas ge studenterna förmåga att göra skillnad i den moderna förvaltningen. De är viktiga i offentlig sektors digitalisering!