Ökad efterfrågan för molntjänster

14 aug 2015

e-arkiv – Fem kommuner väljer LTA från FormPipe

//
Kommentarer0

Formpipe får tilldelningsbeslut från fem kommuner i Stockholm gällande Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 22 Mkr över en åttaårsperiod.

Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med optioner om förlängning på ytterligare fyra år. Det totala anbudspriset gäller investeringar för e-arkiv som molntjänst, införande och anslutning av flera system över en åttaårsperiod, enligt prismodellen som satts upp av de fem kommunerna i anbudsunderlaget. Upphandlingen av e-arkiv som tjänst har gjorts i samverkan mellan kommunerna Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla och Upplands Väsby.
Läs mer här