Slutfört uppdrag för e-delegation

14 aug 2015

E-delegationen upphörde 30 juni

//
Kommentarer0

Den 30 juni upphörde e-delegation. Delegation har sedan 2009 verkat för digitalsering och utveckling av e-förvaltningen.

Nu kommer andra att driva detta arbete vidare. På Näringsdepartementet inrättades E-förvaltningsenheten och Ekonomistyrningsverket (ESV) fick i uppdrag att vara stabsstöd i e-förvaltningsfrågor.

Läs mer här