Integritetskommittén ser brister

26 aug 2016

E-förvaltning risk för personlig integritet

//
Kommentarer0

E-förvaltning risk för personlig integritet
Den framväxande e-förvaltningen inom och mellan myndigheter och vidareanvändning av offentlig information innebär stora risker för den personliga integriteten. Det anser Integritetskommittén i ett betänkande.

Läs mer här